Παλλήνη Press | Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη | Το πρώτο blog της πόλης !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες - Φειδιππίδου 20 Παλλήνη - Τηλ: 210 6664218 - http://k-taxis.gr/... "
Να συγχωρείς τους εχθρούς σου. Αυτό τους κάνει να σε μισούν περισσότερο!!!

@ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ @

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

                 

Από την Δευτέρα το επίδομα σε οικογένειες με δύο παιδιά

Written By Pallini Press on Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 | 2:50 μ.μ.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έχουν την δυνατότητα για υποβολή αίτησης ώστε να λάβουν το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ οικογένειες με δύο παιδιά. Σύμφωνα με το το επίδομα που χορηγεί ο Οργανισμός σε πάνω από 300.000 οικογένειες, είναι φέτος μειωμένο κατά 50% λόγω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που χορηγείται απο τον ΟΑΕΔ το οικογενειακό επίδομα ,έστω και «πετσοκομένο». Δείτε λοιπόν ποια είναι τα ποσά του οικογενειακού επιδόματος για τους δικαιούχους και ποιες είναι οι ημερομηνίες των αιτήσεων.

Συγκεκριμένα από τη 01-09-2014 μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους οι δικαιούχοι με δύο παιδιά

Την 01-10-2014 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά οικογενειακού επιδόματος που κατατίθενται μέσω εργοδότη, ΚΕΠ ή ταχυδρομείου θα παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από των αριθμό παιδιών.

Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις που αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών, σε χρονική περίοδο εκτός της αντίστοιχης ορισθείσας.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόματος έτους 2014 ορίζεται η 31-01-2015.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι:

* η πραγματοποίηση από τον/την δικαιούχο τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, για τις οποίες να έχουν καταβληθεί

οι αναλογούσες εισφορές υπέρ του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.

ή

* τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας

ή

* τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία

ή

* τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας -λοχείας

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Σημειώνεται ότι για τους ασφαλισμένους που ασκούν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ισχύουν οι οδηγίες που περιέχονται στα με αριθμ. πρωτ. Β117233/5-6-2006 και Β127990/3-8-2012 γεν. έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:

α) να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν

β) αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα

γ) να είναι άγαμα

δ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ

1. Βεβαίωση του εργοδότη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αυτόν (συνημμένο υπόδειγμα στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου). Τονίζεται ότι την παραπάνω Bεβαίωση Εργοδότη θα προσκομίζουν μόνον οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, όχι οι ημερομίσθιοι (π.χ. οικοδόμοι, εργάτες στη ζώνη Περάματος). Εν προκειμένω, υπενθυμίζεται η βάσει προηγούμενων Εγκυκλίων της Δ/σης Ασφ/σης (π.χ. με αριθμ. Β114563/31.03.2009) υποχρέωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού για δειγματοληπτικό έλεγχο των Βεβαιώσεων Εργοδοτών (στο 10% των περιπτώσεων τουλάχιστον).

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (και αυτεπάγγελτη αναζήτηση) για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 ν. 1346/83). (μόνο από νέους δικαιούχους)

3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ποιος από τους δύο θα εισπράξει το επίδομα, αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος και οι δύο σύζυγοι. Στην περίπτωση αυτή θα αναγράφονται απαραίτητα ο Α.Μ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα και ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ:

1. Ο Α.Μ.ΙΚΑ του δικαιούχου, με βάση τον οποίο αναζητούνται οι ημέρες ασφάλισής του εντός του έτους 2013, κατ΄εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί με το με αριθμ. πρωτ. 690/06-06-2011 γενικό έγγραφο των Δ/σεων Ασφάλισης και Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Τονίζεται ότι η ως άνω διαδικασία αφορά και στους ασφαλισμένους που καταθέτουν αίτηση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης

Πολιτών (ΚΕΠ).

2. Το οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών, όπου φαίνεται η θεώρησή του από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα για το τρέχον έτος (Ι.Κ.Α., Δημόσιο, Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.). ΠΡΟΣΟΧΗ. Όσον αφορά στα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, άνω των 18 ετών, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές μονάδες ενταγμένες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ή σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν διαγραφεί από το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παραπέμπουμε στο με αριθμ. πρωτ. Β141820/5-11-2012 γεν. έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (γέννηση, θάνατος παιδιού κ.λπ.) σε σχέση με το επίδομα του προηγούμενου έτους, ο δικαιούχος υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

3. Δελτίο Ταυτότητας

4. Βιβλιάριο ΕΤΕ με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου ως πρώτου δικαιούχου. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με υπογραφή του υπαλλήλου της Υπηρεσίας θα κρατείται απαραιτήτως στο φάκελο του δικαιούχου.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα επιδόματα που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι για φέτος είναι τα μισά ενώ το επίδομα απο τον ΟΑΕΔ καταβάλλεται για τελευταία φορά.δείτε εδώ όλες τις προϋποθέσεις

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

 

2:50 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Αρχή με Ατλέτικο στον Πειραιά

Written By Pallini Press on Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 | 10:48 μ.μ.


Πρεμιέρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα κάνει ο Ολυμπιακός στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Θρύλος φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου και κλείνει τις υποχρεώσεις του στις 9 Δεκεμβρίου στο Φάληρο με αντίπαλο την Σουηδική Μάλμε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ολυμπιακός-Ατλέτικο Μαδρίτης, Τρίτη 16/9

Μάλμε-Ολυμπιακός, Τετάρτη 1/10

Ολυμπιακός-Γιουβέντους, Τετάρτη 22/10

Γιουβέντους-Ολυμπιακός, Τρίτη 4/11

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ολυμπιακός, Τετάρτη 26/11

Ολυμπιακός-Μάλμε, Τρίτη 9/12

10:48 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Έναρξη Εγγραφών και τμημάτων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Παλλήνης


Συνεχίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Παλλήνης, ανακοινώνουμε την έναρξη εγγραφών για όσα παιδιά επιθυμούν να φοιτήσουν.

Το κοινωνικό Φροντιστήριο ως μια από τις βασικές δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης, παρέχει ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά που οι οικογένειες τους αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στην δαπάνη του ιδιωτικού φροντιστηρίου.

Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα τμήματα προετοιμασίας της Γ Λυκείου (θετικής, θεωρητικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης), συνεχίζοντας την προετοιμασία που ξεκίνησε με την λειτουργία των θερινών τμημάτων.

Η λειτουργία όλων των λοιπών τμημάτων Γυμνασίου και Λυκείου θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (Λεονταρίου) η στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12,1ος όροφος,τηλ.επικονωνίας:2106032012 και 2106604718.

Για άλλη μια φορά ο Δήμος Παλλήνης ευχαριστεί τους εθελοντές εκπαιδευτικούς που στηρίζουν με συνέπεια το εκπαιδευτικό έργο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. 

Καλούμε και άλλους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, να πλαισιώσουν με την εθελοντική πρόσφορα τους αυτήν την δράση κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης.

 

Kάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το πρόγραμμα της Γ' Λυκείου

10:09 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Παναγιώτης Μερτύρης: Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε εσάς, τις νέες και τους νέους του Δήμου μας ,που σήμερα διαβήκατε το κατώφλι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Πρῶτον, οἶμαι, τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ παίδευσις•

Πρώτο απ΄ τ΄ ανθρώπινα αγαθά, νομίζω είναι η μόρφωση.

Με την φράση αυτή του Αντιφώντα θα δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε εσάς, τις νέες και τους νέους του Δήμου μας ,που σήμερα διαβήκατε το κατώφλι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η χαρά σας για την επίτευξη του στόχου σας αγγίζει και εμάς, σαν γονείς, σαν συμπολίτες. Ο δρόμος, που με τόσο κόπο καταφέρατε να ανοίξετε, είναι γεμάτος προκλήσεις, γνώση ,ελευθερία, ευθύνη. Εύχομαι σε όλους σας να τον περπατήσετε με δύναμη και ωριμότητα. Εύχομαι ευόδωση των προσδοκιών σας και καλή σταδιοδρομία.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Μερτύρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

 

2:34 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Οι βάσεις των Πανελληνίων 2014 σε ΑΕΙ και ΤΕΙ - Όλες οι ειδικές κατηγορίες


Η πρώτη "ανάγνωση" και η άνοδος της επαρχίας

Η αύξηση των βάσεων εισαγωγής σε περιφερειακά τμήματα σε σύγκριση με αυτά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι το κύριο χαρακτηριστικό των βάσεων που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας το πρωί της Πέμπτης.

Για παράδειγμα:

Στη Νομική Αθηνών καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 0,8% ή 143 μόρια

Στη Νομική Θεσσαλονίκης αύξηση 1,2% ή 215 μορίων

Στη Νομική Κομοτηνής αύξηση 2,2% που αντιστοιχεί σε 389 μόρια

Στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στην Αθήνα η βάση αυξήθηκε κατά 767 επιπλέον μόρια

Στην αντίστοιχη σχολή της Θεσσαλονίκης 968 μόρια

Στη σχολή του Βόλου η αύξηση είναι της τάξης του 7,3%

Στην Κοζάνη η αύξηση είναι 13,1%

Στην Ιατρική Αθηνών η αύξηση είναι 317 μόρια

Στη Θεσσαλονίκη 442 μόρια

Στη Λάρισα 583 μόρια

Στο Ηράκλειο 589

Στα Ιωάννινα 605 μόρια

Στην Αλεξανδρούπολη 620 μόρια

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου σε ΑΕΙ,ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, σχολές εμπορικού ναυτικού κτλ. εισήχθησαν 72.763 υποψήφιοι, ενώ το 2013 είχαν εισαχθεί 71.761.

Συνολικά μηχανογραφικό υπέβαλαν φέτος 99.958 υποψήφιοι έναντι 104.998 το 2013. «Παρόλο που είχαμε μείωση αριθμού υποψηφίων είχαμε περισσότερους εισακτέους», παρατήρησε ο ΓΓ του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, 47.053 είναι οι εισακτέοι σε πανεπιστήμια, 1.913 σε στρατιωτικές και αστυνομικές και 23.797 στα ΤΕΙ. Κενές έμειναν 1164 θέσεις, όταν το 2013 είχαν μείνει 836 θέσεις. Σε επίπεδο ποσοστού το ποσοστό επιτυχίας στα ημερήσια λύκεια κινήθηκε στο 81,05%.
 
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν, από 15 Σεπτεμβρίου έως και 26 Σεπτέμβριου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

* ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ, 90%

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ, 90%

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 10% (του 2012)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ 10% (του 2013)

* ΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% (του  2012)

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% (του 2013)

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛ 2013 ΜΕ 2014

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 2013 ΜΕ 2014


11:19 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Σ’ ένα πολύ ωραίο χώρο, δίπλα στην θάλασσα της Παλαιάς Φωκαίας, στο εντυπωσιακό ξενοδοχείο Plaza Resort, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 27/8, οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ. Εκτός του προέδρου Γιώργου Παπαμακάριου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής Μιχάλης Τζανόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ αφού ευχαρίστησε ὀλους τους παρευρεθέντες εκπροσώπους των σωματείων – μελών της Ένωσης, ευχήθηκε «καλό πρωτάθλημα», κι επεσήμανε σειρά οργανωτικών λεπτομερειών ενώ ανακοίνωσε μια συνάντηση με τους γονείς των παικτών που αγωνίζονται στις Μικτές ομάδες της ΕΠΣΑΝΑ, όπως και την οργάνωση του 3ου ετήσιου επιμορφωτικού σεμιναρίου, που τείνει να γίνει θεσμός.

Ακολούθησε η διαδικασία των κληρώσεων και αργότερα υπήρξε δείπνο, αλλά παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην εκτύπωση των προγραμμάτων (πρωταθλημάτων και κυπέλλου), λόγω κάποιου προβλήματος με τον εκτυπωτή! Έτσι, πολλοί εκπρόσωποι σωματείων, έφυγαν χωρίς αντίγραφο του προγράμματος της ομάδας τους…

* Στην Α’ κατηγορία μετέχουν 17 ομάδες: Θύελλα Ραφήνας, Ολυμπιακός Λαυρίου, Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, Α.Ο. Κορωπίου, Κεραυνός Κερατέας, Α.Ο. Σταμάτας, Παλληνιακός, Δόξα Κορωπίου, Μάχη Μαραθώνος, Α.Ο. Γλυκών Νερών, Γ.Σ. Μαρκό, Εθνικός Νέας Μάκρης, Πρωτέας Παλαιάς Φωκαίας, Λαυρεωτική, Νικηφόρος, Α.Ο. Κρυονερίου και Α.Ο. Κουβαρά.

Υποβιβάζονται οι 3 τελευταίες ομάδες στην Β’ κατηγορία (όπως και ανάλογος αριθμός ομάδων σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας ή ομάδων από την Γ’ Εθνική).

* Στην Β’ κατηγορία μετέχουν, σε ένα όμιλο, 20 ομάδες: Νικολακάκης, Άρης Βούλας, Δόξα Αγίας Άννας, Γ. Παθιακάκης, Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών, Α.Ο. Άρτεμις, Αήττητος Σπάτων, ΠΑΣ Ωρωπός, Σαρωνικός Αναβύσσου, Νίκη Δροσιάς, ΠΑΟ Καλυβίων, Α.Ο. Αφιδναϊκός, Α.Ο. Διόνυσος, Α.Ο. Άνοιξη, Ραμνούς Γραμματικού, Παμπαιανικός, Καπανδρίτι, Νικητές, Α.Ο. Βουλιαγμένης, Ατλαντίς. Προβιβάζονται οι 2 πρώτες ομάδες στην Α’ κατηγορία (και η 3η εφ’ όσον προβιβασθεί η πρωταθλήτρια ΕΠΣΑΝΑ στην Γ’ Εθνική). Υποβιβάζονται οι 5 τελευταίες στην Γ’ κατηγορία (όπως και ανάλογος αριθμός ομάδων σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας ή ομάδων από την Γ’ Εθνική). Την περίοδο 2015-2016 η Β’ κατηγορία θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο των 18 ομάδων.

* Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α’ και την Β’ κατηγορία: 
Α’ κατηγορία: 1η αγωνιστική

Κορωπί – Μαρκό

Θύελλα Ραφήνας – Νικηφόρος

Πρωτέας – Σταμάτα

Κρυονέρι – Κεραυνός Κερατέας

Παλληνιακός – Μάχη Μαραθώνος

Κουβαράς – Γλυκά Νερά

Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου – Δόξα Κορωπίου

Εθνικός Ν. Μάκρης – Λαυρεωτική

Ρεπό: Ολυμπιακός Λαυρίου

Β’ κατηγορία: 1η αγωνιστική

Αήττητος Σπάτων – Αχιλλέας Κ. Αχαρνών

Ατλαντίς – Ωρωπός

Ραμνούς Γραμματικού – Αφιδναϊκός

Βουλιαγμένη – Παθιακάκης

Καλύβια – Καπανδρίτι

Σαρωνικός Αναβύσσου – Άρης Βούλας

Παμπαιανικός – Νικητές

Διόνυσος – Άρτεμις

Άνοιξη – Δόξα Αγ. Άννας

Νικολακάκης – Νίκη Δροσιάς http://neaepsana.blogspot.gr/2014/08/blog-post_60.html

11:12 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΥΣΕΞΟΝΤΩΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ CYPERUS ROTUNDUS (Γράφει η Γραμματέα Αναστασία, δημότης Παλλήνης)

Written By Pallini Press on Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014 | 12:16 μ.μ.

cyperus 1To ζιζάνιο cyperus rotundus βρίσκεται στις υποτροπικές, τροπικές περιοχές. Στην Ίνδία ονομάζεται Ναγκαμόθα και ανήκει στην οικογένεια Cyperaceae. Πρόκειται για ενα ζιζάνιο, ο βλαστός του οποίου στην βάση, γίνεται παχύτερος και καταλήγει σε ρίζωμα. Τα φύλλα είναι μακριά, τα οποία και ξεπερνάνε το ύψος του βλαστού. Τα ανθη βρίσκονται σε ταξιανθία.

Φυτοχημικές έρευνες έχουν δείξει οτι τα βασικά χημικά στοιχεία του είναι τα αιθέρια έλαια, τερπενοειδή, φλαβονοειδή κα.

cyperus 2

Παρουσιάζει ποικίλες θεραπευτικές δράσεις οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω.

· Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στην σαπωνοποιία αλλά και στις κρέμες για την απώθηση εντόμων.

· Εκχύλισμα απο το ρίζωμα μαζί με βλαστούς του tinosprora cardifolia και αποξηραμένο τζίντζερ χρησιμοποιείται για την θεραπεία της μαλάριας.

· Το ίδιο εκχύλισμα μαζί με τα φύλλα των ειδών fuaria indica, swertia chiraytia, μαύρο πιπέρι και τζίντζερ, χρησιμοποιούταν για την θεραπεία του τυφοειδούς πυρετού.

· Το ρίζωμα το οποίο έχει κονιορτοποιηθεί μαζί με το πράσινο τζίντζερ και μέλι, χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση της δυσεντερίας αλλά και των γαστρικών προβλημάτων.

· Εκχύλισμα του ριζώματος σύμφωνα με πειράματα που έγιναν στο εργαστήριο, δρά απωθητικά εναντίον των κουνουπιών

· Το αιθέριο έλαιο φαίνεται να είναι αποτελεσματικό εναντίον διάφορων βακτηρίων αλλα και μυκήτων οπως είναι διάφορα στελέχη του bacillus subtilis, esherischia coli, pseudomonas aeruginosa ,staphylococcus aureus, candida parapsilosis, aspergillus fumigatus , fusarium oxysporum κτλ

cyperus 3

· Παρουσιάζει επίσης αντισπασμωδική και αντιδιαρροική δράση

· Μείωση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων

· Επούλωση των πληγών

· Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε οτι το φυτο χρησιμοποιούνταν για την υγιεινή του στόματος και των δοντιών στην αρχαία εποχή. Αυτό διεπιστώθη σε έρευνες σκελετών ηλικίας 9000 ετών. Στα άτομα αυτά βρέθηκε πληθώρα ουσιών οπως είναι άμμος, γύρη, φυτικές ίνες. Επίσης βρέθηκαν συστατικά του φυτού cyperus rotundus. Το συγκεκριμένο φυτό φαίνεται οτι παρεμποδίζει την εμφάνιση τερηδόνας διότι λόγω των αντιμικροβιακών ιδιοτήτων που παρουσιάζει. Τα συστατικά που περιέχονται εκεί, παρεμποδίζουν την εμφάνιση του streptococcus mutans, ένα βακτήριο το οποίο καταστρέφει το σμάλτο του δοντιού και οδηγεί σε καταστροφή του.

cyperus 4

Συμπέρασμα. Το ζιζάνιο είναι ένα απο τα πιό απειλητικά και δυσεξόντωτα ζιζάνια τα οποία έχουν εξαπλωθεί παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνταν στην παραδοσιακή ιατρική για την θεραπεία του πυρετού, των γαστρεντερικών παθήσεων, την δυσμηνόρροια κα. Επίσης, συστήνεται να χρησιμοποιείται το φυτό, σύμφωνα με την σύγχρονη εναλλακτική ιατρική, στην θεραπεία της ναυτία , του πυρετού και των φλεγμονών, αλλά και ως παυσίπονο, μυοχαλαρωτικό και διάφορων άλλων διαταραχών.

cyperus 5

Γραμματέα Αναστασία

Γεωπόνος ΓΠΑ

anastagra@yahoo.gr

12:16 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΕ Παλλήνης την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Πολιτιστικό Κέντρο  Οινοποιείο Πέτρου  ( Λεωφόρο Μαραθώνος  117 ) στις 29/8/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» του Καλαντζή Πέτρου επί της οδού Λ.Μαραθώνος 50.

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» στην εταιρεία Ελληνικά Ψητοπωλεία παροχής γευμάτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ επί της Λ.Μαραθώνος 100.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» στην εταιρεία Πανδή Κ.-Μόνου Ε. ΟΕ επί της οδού Ελαιώνων 6.

11:03 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Παιδί και Παιχνίδι – Μία Σχέση Αγάπης......

17892CFF813ECC13239A2F18EE3165

Ως μία από τις σημαντικότερες ασχολίες του παιδιού, το παιχνίδι αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης και αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως καθοριστική επιρροή στη διαδικασία της μάθησης.
Η επίδραση που ασκεί το παιχνίδι έχει διερευνηθεί επανειλημμένως από επιστήμονες, κυρίως λόγω των ποιοτικών αλλαγών που επιφέρει στον ψυχισμό του παιδιού αλλά και στο χαρακτήρα του.
Από βρέφος ακόμη, το παιδί ξεκινάει την εξερεύνηση του κόσμου μέσα από το παιχνίδι. Οι κουδουνίστρες, τα μαλακά ζωάκια που βγάζουν ήχους είναι τα πρώτα παιχνίδια μέσα από τα οποία το παιδί αρχίζει να εξερευνά το περιβάλλον. Παρατηρώντας τα, το βρέφος εξασκεί την αντίληψή του καθώς απομνημονεύει σιγά-σιγά τα χρώματα, τα σχήματα, αρχίζει να προσανατολίζεται στο καινούργιο και αναπτύσσει τις αισθήσεις του.
Στη νηπιακή ηλικία, το παιδί περνάει στα “αυτοδιδακτικά” παιχνίδια, όπως συναρμολογούμενα, κούκλες κ.α., με τα οποία μαθαίνει να κάνει συνδυασμένες κινήσεις με το μάτι και τα χέρια και αρχίζει να ξεχωρίζει τις μορφές, τα μεγέθη και τα χρώματα. Τα παιχνίδια κατασκευών φέρνουν το παιδί σε μια πρώτη επαφή με τη γεωμετρία, τη βαρύτητα, τα σχήματα και την ισορροπία. Ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της ηθικής και αισθηματικής πλευράς της προσωπικότητας έχουν οι κούκλες και τα ομοιώματα μικρών ζώων, όπως αρκουδάκια, λαγουδάκια και ούτω καθεξής. Το παιδί προστατεύει και φροντίζει την κούκλα του και δημιουργεί ιστορίες, σύμφωνα με τις δικές του εμπειρίες και τη φαντασία του. Βιώνει γεγονότα και καταστάσεις, μέσω ενός φανταστικού φίλου. Χαρακτηριστικά, ο Jean Piaget, διάσημος ψυχολόγος, αναφέρει : “Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι όλα τα συμβάντα στη ζωή του παιδιού, ευχάριστα ή δυσάρεστα, θα έχουν αντίκτυπο στις κούκλες του”.Στην ίδια ηλικία μπαίνουν στη ζωή του και τα παιχνίδια-αντίγραφα αληθινών αντικειμένων, όπως εργαλεία, οικιακές συσκευές, αμάξια, που μαθαίνουν στο παιδί τη θέση των αντικειμένων, το χειρισμό των εργαλείων και αναπτύσσουν την επιδεξιότητά τους.
Αργότερα, τα παιδιά αρχίζουν να ασχολούνται με ομαδικά παιχνίδια, όπως τα επιτραπέζια. Με τις δραστηριότητες αυτές, τα παιδιά ικανοποιούν την ανάγκη τους για συντροφιά, με την παρουσία των φίλων ή των γονέων και παράλληλα αναπτύσσουν την ικανότητα προσαρμογής σε κανόνες. Μαθαίνουν να μοιράζονται και να συνεργάζονται με τα άλλα παιδιά. Πολύ σημαντική είναι επίσης η λειτουργία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω των οποίων το παιδί έρχεται σε επαφή και αρχίζει να κατακτά τη διδακτική διαδικασία. Τα τελευταία συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, καθώς το παιδί πειραματίζεται.
Μία από τις πρωταρχικές λειτουργίες του παιχνιδιού, είναι η προπαραρασκευή του παιδιού για την ενηλικίωση. Τα παιχνίδια δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο προετοιμασίας του παιδιού στη ζωή και στο σύγχρονό του σύστημα. Με αυτή την ιδιότητα, το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό, τα ήθη και τις αξίες κάθε εποχής. Εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει τις επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης στο παιχνίδι. Μαζί με την εποχή μας τα παιχνίδια γίνονται πιο πολύπλοκα και πολυσύνθετα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εισαγωγή στην αγορά των παιδικών υπολογιστών, παιχνιδιών φιλικών στο παιδί, που σκοπό έχουν την εξοικείωσή του με τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις προηγμένες απαιτήσεις. Λόγω του ότι είναι ειδικά μελετημένα για παιδιά, αυτά τα παιχνίδια εισάγουν το παιδί με διασκεδαστικό τρόπο στον κόσμο της τεχνολογίας και στη συστηματική σκέψη.
Παράλληλα με τις επιδράσεις του παιχνιδιού, είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία των συνθηκών που περιβάλλουν το παιχνίδι και να δώσουμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για τους μεγάλους.
Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο για να εξερευνήσουν τις δικές τους ιδέες κι εμείς, για να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να προσπαθούμε να ενεργούμε με το δικό τους τρόπο. Καταρχήν, μπορούμε να ενθαρρύνουμε το δημιουργικό και εποικοδομητικό παιχνίδι προσφέροντας ένα φιλικό περιβάλλον στο παιδί, κατάλληλο για παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε με κάθε ευκαιρία να διευρύνουμε και να αναπτύξουμε τις ιδέες του παιδιού, χωρίς όμως να παρεμβάλλουμε τη δική μας λογική σκέψη και το ρεαλισμό. Λέγοντας στο παιδί πώς θα πρέπει να είναι τα πράγματα καθώς αυτό παίζει, επηρεάζουμε αρνητικά την αξία και το σκοπό του παιχνιδιού. Αντίθετα, διασκεδάζοντας μαζί του και εκτιμώντας το γι’ αυτό που είναι, προσφέρουμε τα καλύτερα εφόδια για τη σωστή του ανάπτυξη. Η παρουσία του ενήλικου θεωρείται απαραίτητη για τις διαδικασίες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Χαρείτε την παρουσία του παιδιού στη ζωή σας, παίζοντας μαζί του συχνά και επιβραβεύοντάς το στις προσπάθειές του . Όσον αφορά το χρόνο που διατίθεται για παιχνίδι, αυτός θα πρέπει να είναι αρκετός ώστε να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα που επέλεξε το παιδί χωρίς να διακόπτεται απότομα, αλλά όχι τόσος που να οδηγεί σε πλήξη.
Τα παιχνίδια που επιλέγουμε πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού, για το στάδιο της πνευματικής και σωματικής του εξέλιξης. Κατά την αγορά των παιδικών παιχνιδιών, είναι προτιμότερο να επιλέγονται τα επώνυμα προϊόντα, καθώς αυτά παρέχουν περισσότερες εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Τα παιδιά δεν αναπτύσσονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Κάποια παιδιά δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα παιχνίδια συναρμολόγησης, άλλα στα παιχνίδια λογικής και ούτω καθεξής. Συνεπώς, οι γονείς είναι καλύτερο να αποφεύγουν να αγοράζουν προϊόντα που αρέσουν στους ίδιους, καθώς βασικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να παίζει το ίδιο το παιδί.
Το καλό παιχνίδι θέτει τις βάσεις για τη άρτια ανάπτυξη του παιδιού και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ικανοτήτων όπως αισθητικές, κινητικές, νοητικές και κοινωνικές. Προσφέροντας στο παιδί τις ιδανικές συνθήκες ψυχαγωγίας, επενδύουμε στο μέλλον του και συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο παιδαγωγικός ρόλος του παιχνιδιού ακολουθεί τις εξελίξεις κάθε εποχής, αλλά είναι και άμεσα συνδεδεμένος με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε παιδιού και τις απαιτήσεις του. Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουμε τον σημαντικότερο σκοπό αυτής της δραστηριότητας που λέγεται παιχνίδι: την ευχαρίστηση του παιδιού.


Πηγή: AS Company, Marketing Dep.

πηγή

10:23 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Την Παρασκευή 29/8 η δωρεάν διανομή φρούτων στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Παλλήνης

b63f6__5a36b5f38efbf37659dcae09086c8f4c_M

Αμέσως μετά τον αποκλεισμό που προκλήθηκε και στα ελληνικά προϊόντα λόγω του ρωσικού εμπάργκο, ο Δήμος Παλλήνης κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου να αξιοποιήσει τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν, προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας.

Έτσι, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Παραγωγών Νομού Ημαθίας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας, εξασφαλίστηκαν 20 τόνοι φρούτων για τους δικαιούχους του Δήμου Παλλήνης.

Η διάθεση τους θα γίνει την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014, παραπλεύρως του Δημαρχείου Παλλήνης, Ιθάκης 12 Γέρακας(στο πάρκινγκ).

Οι ώρες διανομής είναι 09:00 έως τις 12:00 για τους κατόχους Λευκής ή Κίτρινης Κάρτας Κοινωνικών Παροχών του Δήμου Παλλήνης και για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων της ΕΕ.

Στη συνέχεια, από 12:00 έως 14:00 θα γίνει η διανομή σε άνεργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους που δεν είναι ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης.

9:00 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Παιδική και εφηβική κατάθλιψη: Πότε και γιατί φταίει η οικογένεια;

KATATHLICI_PAIDIKI_MADATA

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους: γενετικοί, βιολογικοί, γνωσιακοί, διαπροσωπικοί, καθώς και αντιξοότητες στην παιδική ηλικία.
- Οικογενειακοί και γενετικοί παράγοντες
Οι οικογενειακοί παράγοντες καθορίζουν σημαντικά την κατάθλιψη. Τα παιδιά των καταθλιπτικών γονιών είναι περίπου τέσσερις φορές πιο πιθανά να παρουσιάσουν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο από τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν παθολογία. Επίσης είναι δύο φορές πιο πιθανά να πάθουν κατάθλιψη από τα παιδιά που οι γονείς τους υποφέρουν από άλλες ψυχιατρικές διαταραχές ή ιατρικές παθήσεις. Οι επιπτώσεις της γονεϊκής ψυχοπαθολογίας μπορεί να οφείλονται σε γενετικές ή περιβαλλοντικές επιρροές ή έναν συνδυασμό και των δύο.
Η γονεϊκή ψυχοπαθολογία αποτελεί συχνά μέρος μιας περίπλοκης κατηγορίας παραγόντων κινδύνου όπως βία, παραμέληση, ελλιπής γονεϊκή φροντίδα, στρες και άλλου τύπου αντιξοότητες.
Τα αποτελέσματα από μελέτες σε οικογένειες και διδύμους έχουν δείξει ότι η κατάθλιψη με μικρή ηλικία έναρξης είναι κληρονομική, με τη συμβολή πάντα περιβαλλοντικών παραγόντων.
Ορμόνες: σοβαρά καταθλιπτικοί και αυτοκτονικοί νέοι (παιδιά κι έφηβοι) ενδέχεται να παρουσιάζουν υπερέκκριση κορτιζόλης.
- Βιολογικοί παράγοντες
Νευροβιολογικές μελέτες έχουν δείξει ανατομικές, λειτουργικές και νευροχημικές ανωμαλίες οι οποίες συνδέονται τόσο με κατάθλιψη που έχει νεαρή ηλικία έναρξης, όσο και με κατάθλιψη που έχει πρωτοεμφανισθεί σε ενήλικους. Η ανάμειξη ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου, όπως του προμετωπιαίου φλοιού, του ιππόκαμπου, και του αμυγδαλοειδούς πυρήνα έχουν επανειλημμένα βρεθεί σε καταθλιπτικά παιδιά και σε εφήβους. Επίσης έχουν παρατηρηθεί μειωμένος όγκος του μετωπιαίου λοβού και αυξημένος όγκος κοιλίας σε καταθλιπτικά παιδιά.
Είναι βέβαια πολύ σημαντική η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων και η αλληλεπίδρασή τους με τις βιολογικές ευαλωτότητες. Στρεσογόνα γεγονότα μπορεί να αλλάξουν τη νευροβιολογία.
- Γνωσιακή ευαλωτότητα στην κατάθλιψη
Σύμφωνα με τις γνωσιακές θεωρίες για την κατάθλιψη, η διαταραχή προκαλείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ της γνωσιακής ευαλωτότητας ενός ατόμου και ορισμένες περιβαλλοντικές καταστάσεις που πυροδοτούν αυτή την ευαλωτότητα.
Παράγοντες γνωστικής ευαλωτότητας
- διαστρεβλωμένα γνωστικά σχήματα
- δυσλειτουργικές απόψεις και εσφαλμένες υποθέσεις
- τάση για απαισιοδοξία και καταθλιπτικογόνες πεποιθήσεις
- τελειομανία και έντονη αυτοκριτική
- τάση για εξάρτηση και υπερβολική ανάγκη επιβεβαίωσης
- μηρυκασμός
- χαμηλή αυτοεκτίμηση
Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν με στρεσογόνα γεγονότα και προκαλούν καταθλιπτικά συμπτώματα σε παιδιά και εφήβους, μικρότερου βαθμού στα παιδιά προεφηβικής ηλικίας, μεσαίου βαθμού στους εφήβους. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη μετάβαση στην εφηβεία που περιλαμβάνει ενδυνάμωση των παραγόντων γνωσιακής ευαλωτότητας, αυξημένη συχνότητα και ένταση των στρεσογόνων γεγονότων και αρνητικές αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες σε πιο μικρή ηλικία δρούσαν προστατευτικά.
- Επίκτητη αδυναμία (learned helplessness)
Οι αρνητικές σχέσεις με τους γονείς προκαλούν στα παιδιά χρόνιο στρες. Στις οικογένειες όπου οι γονείς είναι καταθλιπτικοί, υποφέρουν από κάποια άλλη ψυχική διαταραχή, ή κάνουν κατάχρηση ουσιών, η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των παιδιών είναι ελλιπής. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να νιώθουν απελπισμένα, άχρηστα, συντετριμμένα, μελαγχολικά. Η επίκτητη αδυναμία στο παιδί μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως οι γονείς του είναι μόνιμα δυσαρεστημένοι από το ίδιο ό,τι και να κάνει, όπως και να συμπεριφερθεί, ό,τι και να πετύχει. Το παιδί μπορεί να νιώθει αβοήθητο και χωρίς ελπίδα κι αυτό το επίκτητο αίσθημα αδυναμίας που βλάπτει την ικανότητα του νέου να δράσει λειτουργικά, τον/την συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή.
- Διαπροσωπικοί παράγοντες
Η ανασφαλής προσκόλληση (ο ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα στο παιδί και το γονιό) ή η γονεϊκή κατάθλιψη αλληλεπιδρούν με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων στους νέους οδηγώντας τους σε κοινωνικές και συμπεριφορικές ανεπάρκειες, όπως υπερβολική αναζήτηση επιβεβαίωσης από τους άλλους, τάση να εκφράζονται αρνητικά για τον εαυτό τους και κοινωνική απομόνωση. Οι ανεπάρκειες αυτές με τη σειρά τους φέρνουν προβλήματα στις σχέσεις τους όπως συγκρούσεις και χαμηλή ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων. Τέτοιες δυσλειτουργικές σχέσεις προκαλούν ευαλωτότητα στην κατάθλιψη. Η διαπροσωπική ευαλωτότητα στην κατάθλιψη ενισχύεται κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εφηβεία, ειδικά στα κορίτσια. Τα κορίτσια τα οποία έχουν πρόωρη ανάπτυξη, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε διαπροσωπικό στρες, επειδή αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα, όπως τα πρώτα ραντεβού, νωρίτερα από τα συνομήλικα αγόρια, χωρίς να είναι ψυχολογικά έτοιμα να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους διαπροσωπικές προκλήσεις.
- Επισπεύδουσες αιτίες
Οι πιο κοινές επισπεύδουσες αιτίες της κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους περιλαμβάνουν:
- Απώλεια ενός γονιού ή αγαπημένου προσώπου.
- Απογοητεύσεις, όπως αποτυχία στις εξετάσεις, απογοήτευση από ανθρώπους στους οποίους οι νέοι έδειξαν αφοσίωση και άλλες.
- Τραυματικά γεγονότα, όπως ψυχολογική ή σωματική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση, εκφοβισμός (bullying). Η κατάχρηση ουσιών από τους γονείς, κάποια χρόνια ψυχολογική ή οργανική αρρώστια, προβλήματα στις οικογενειακές σχέσεις και οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια είναι παραδείγματα άλλων αρνητικών γεγονότων.
Κείμενο: Δήμητρα Τσώλα - Γιαννατσή, Ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΜΑΖΙ, Σύμβουλος ψυχικής υγείας (B.A. in Psychology, M.A. in Clinical Psychology)

ΠΗΓΗ www.boro.gr

12:50 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Συγκέντρωση γραφικής ύλης από τον δήμο Παλλήνης

Written By Pallini Press on Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014 | 9:05 μ.μ.

Η νέα σχολική χρονιά 2014- 2015 είναι προ των πυλών. Πολλά παιδιά, ωστόσο, θα ξεκινήσουν το σχολείο με πολλές στερήσεις.

Ο Δήμος Παλλήνης θέλοντας να σταθεί στο πλευρό των παιδιών του, υλοποιεί για 3η χρονιά πρόγραμμα συγκέντρωσης σχολικών ειδών.

Στην αγορά της γραφικής ύλης για το δικό σας παιδί, προσθέστε και ένα τετράδιο ή ένα μολύβι για τα άπορα παιδιά του Δήμου μας.

Τα είδη γραφικής ύλης θα συγκεντρώνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης, Μιαούλη 28, Γέρακας , από την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 9.00 – 15.00 .

 

9:05 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Έκανε προσθήκες και ξεκίνησε η Παλλήνη

2014-05-05-246_thumb[1]

Την προετοιμασία της με την προσθήκη τεσσάρων παικτριών ξεκίνησε η Παλλήνη, η οποία θα κάνει σήμερα (26/08) και τον αγιασμό της ομάδας, ενώ χθες έκανε την πρώτη της προπόνηση. Ο σύλλογος καλωσορίζει τις νέες αθλήτριες και ευχαριστεί τις προηγούμενες.

Οι νέες παίκτριες :
Νάντια Μαύρου - πασαδόρος
Νάντια Καραμπάγια - ακραία
Νατάσσα Τζήμα - διαγώνια
Μαργαρίτα Οικονομοπούλου - κεντρική

Το υπόλοιπο ρόστερ :
Στέλλα Πολίτη - διαγώνια
Σοφία Πολίτη - πασαδόρος
Ελεάνα Μπάγια - λίμπερο
Ίρμα Κούρτη - λίμπερο,
Έλσα Γρίσπου - κεντρική
Αναστασία Δημητροπούλου - κεντρική
Αλεξία Στάθη - ακραία
Χαρούλα Μπιτσάκου - ακραία

Από την ομάδα των νεανίδων :
Χριστιάννα Λαϊου - πασαδόρος
Μάρω Κυριακοπούλου - ακραία
Τίνα Παπαδοπούλου - ακραία-διαγώνια

πηγή

8:10 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Εορτασμός του Πολιούχου της πόλεως του Γέρακα, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζούτσος, σας προσκαλεί στον ετήσιο εορτασμό του Πολιούχου της πόλεως του Γέρακα, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Γέρακα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

 

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

 

19:00, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός με Αρτοκλασία, στον ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

20:30, Λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου Αγίου, συνοδεία της Φιλαρμονική του Δήμου Παλλήνης

 

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

 

07:00, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

19:00, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του τιμίου Προδρόμου

 

 

3:22 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτό είναι το προφίλ στο facebook κυκλώματος παιδόφιλων που δρα στην Ελλάδα - Τι ζητά από τα παιδιά, πώς «χτυπάνε» [ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ]

Τα προφίλ των παιδόφιλων στο Facebook που προσέγγισαν ανήλικη Ελλήνιδα, με το πρόσχημα ότι θα της προσέφεραν εργασία ως μοντέλο, εκ μέρους διάσημου μουσικού συγκροτήματος, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ..

Η εξιχνίαση της υπόθεσης άρχισε ύστερα από σχετική καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλημάτος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι παιδόφιλοι, οι οποίοι όπως προέκυψε βρίσκονται στο Πακιστάν και τις Φιλιππίνες, αρχικά απέσπασαν από την 12χρονη προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία, ενώ στη συνέχεια της υπέδειξαν πως για την υποτιθέμενη πρόσληψή της θα έπρεπε να καλέσει μέσω της εφαρμογής «Skype», άγνωστο σε αυτή προφίλ, πραγματοποιώντας βίντεο-κλήση. Κατά τη διάρκεια των βίντεο-κλήσεων, της ζήτησαν να ποζάρει προκειμένου να την «δοκιμάσουν» για την προσφερόμενη εργασία.
Στη συνέχεια, οι δράστες δρώντας παραπλανητικά, την ενημέρωσαν ότι προσλήφθηκε για τη δουλειά και της ζήτησαν να προχωρήσει περισσότερο και να ποζάρει σε άσεμνες στάσεις. Στις αντιδράσεις της ανήλικης, οι δράστες χρησιμοποιώντας προφάσεις και απειλές, σε βάρος της ίδιας αλλά και της οικογένειάς της, ανέφεραν πως θα αντιμετώπιζε ποινικές κυρώσεις αν δεν ενέδιδε σε αυτά που της ζητούσαν και εμφάνισαν και άλλο προφίλ δήθεν προερχόμενο από πράκτορα αλλοδαπών υπηρεσιών ασφαλείας, για να τονίσουν τις απειλές τους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας που αφορά σε παράβαση των ποινικών διατάξεων της πορνογραφίας ανηλίκων και πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις αυτές, οι οποίες διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.
Επιπλέον, με διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, δίνονται στη δημοσιότητα τα αναγνωριστικά ψηφιακά στοιχεία των δραστών, δηλαδή τα ονόματα των επίμαχων προφίλ στο Facebook και στο Skype, το URL και τα Skype names αντίστοιχα, καθώς και στιγμιαίες εκτυπώσεις του προφίλ στο Facebook συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί σε αυτό, ως ακολούθως:

 • Το προφίλ στην πλατφόρμα Facebook «GEMMA STYLES» με URL: « http://www.facebook.com/GemStyles?fref=ts »
 • Το προφίλ στην πλατφόρμα Skype «ONE DIRECTION» με Skype Name: «onedirectionuklive»
 • Το προφίλ στην πλατφόρμα Skype «Jorn» με Skype Name: «mrsorjorn»

κλικ πάνω στις εικόνες για μεγέθυνση

profil-facebook-1

profil-facebook-2

profil-facebook-3

Πώς δρουν τα συγκεκριμένα κυκλώματα

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, άγνωστοι δράστες μέσω του διαδικτύου φέρονται να προσεγγίζουν ανήλικα άτομα και να τα καταγράφουν σε άσεμνες στάσεις και πορνογραφικές παραστάσεις μέσω βίντεο-κλήσεων ως εξής:
Συνήθως οι δράστες βρίσκονται στην αλλοδαπή και χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να πλησιάσουν ανήλικα άτομα, με το πρόσχημα ότι τους προσφέρουν εργασία ως μοντέλα, εκ μέρους διάσημων καλλιτεχνών και μουσικών συγκροτημάτων.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, αρχικά τους αποσπούν προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, τόπο κατοικίας, τηλέφωνο κ.λπ. και στη συνέχεια τους ζητούν να καλέσουν κάποιο προφίλ μέσω βίντεο-κλήσης με τη χρήση δημοφιλών προγραμμάτων online συνομιλίας, όπως το Skype .
Κατά τη διάρκεια των βίντεο-κλήσεων, οι δράστες ζητούν από τα ανήλικα άτομα να προβούν σε φαινομενικά αθώες ενέργειες (πόζες κ.ά.), προκειμένου να τους δοκιμάσουν για την προσφερόμενη «δουλειά» και στη συνέχεια προχωρούν ζητώντας τους να ποζάρουν σε άσεμνες στάσεις. Οι βίντεο-κλήσεις πιθανολογείται ότι προβάλλονται από τους δράστες προς τρίτους ζωντανά, με σκοπό την αποκόμιση μεγάλου περιουσιακού οφέλους.
Όταν κάποιο ανήλικο άτομο αρνηθεί να πράξει σύμφωνα με τις οδηγίες τους, τότε οι δράστες προβαίνουν σε απειλές χρησιμοποιώντας κάθε είδους προφάσεις, όπως για παράδειγμα ότι αφού πλέον έχουν προσληφθεί δεν μπορούν να κάνουν πίσω γιατί θα αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις, ότι η οικογένειά τους θα πάθει κακό κ.ά.
«Οι γονείς και οι ανήλικοι χρήστες του διαδικτύου καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, σε καμία περίπτωση να μην ενδίδουν σε υποτιθέμενες προσφορές εργασίας αυτής της μορφής και να αναφέρουν άμεσα τα περιστατικά στις αρμόδιες τοπικές Αρχές ή στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας της», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ..
Τι συμβουλεύει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας
Τους γονείς:

 • Η χρήση του διαδικτύου από τα ανήλικα τέκνα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη του γονέα σε κοινό χώρο

Τους ανήλικους χρήστες του διαδικτύου:

 •     Να μην αποστέλλουν ποτέ προσωπικά τους δεδομένα
 •     Να μην δέχονται ποτέ να λάβουν μέρος σε βίντεο-κλήση με άγνωστα άτομα
 •     Να μην πιστεύουν σε προσφορές εργασίας της ανωτέρω μορφής
 •     Να μην αποστέλλουν ή δημοσιοποιούν προσωπικές τους φωτογραφίες ή βίντεο

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άγνωστος τους πλησιάσει με αυτό τον τρόπο να επικοινωνούν άμεσα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή τις τοπικές Αρχές.

Πηγή

 

1:54 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Παλληνιακός – Κορωπί την Τετάρτη 27/8 στο γήπεδο της Παλλήνης

Φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας του θα δώσει την Τετάρτη (27/8) ο Παλληνιακός στο γήπεδο της Παλλήνης με αντίπαλο το Κορωπί.

Η ώρα έναρξης του αγώνα είναι στις 6:00 μμ

1:27 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Το ζαχαροπλαστείο DELICIEUX για μια ακόμα χρονιά δίπλα στον Παλληνιακό

DSC03297_edited-2[6]

Το Δ.Σ. του Παλληνιακού Α.Ο. ευχαριστεί το ζαχαροπλαστείο DELICIEUX στον Γέρακα για την ευγενική και πολύτιμη βοήθεια του και την φετινή σαιζόν.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος ο Παλληνιακός θα έχει δίπλα του τα ζαχαροπλαστεία DELICIEUX πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια του.

Η ιδιοκτησία του DELICIEUX αποδεικνύει έμπρακτα και σε δύσκολες για όλους μας εποχές το ενδιαφέρον και την διάθεση για προσφορά προς τους συλλόγους της περιοχής μας.

 

Untitled_001aΒ

Magical Snap - 2014.08.26 00.24 - 001

(κοντά στην Κεντρική Πλατεία Γέρακα)

http://palliniakosao.blogspot.gr/2014/08/delicieux.html

12:14 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Written By Pallini Press on Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014 | 3:45 μ.μ.


Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις, 27 Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του κάτωθι θέματος.

1. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης από 1-7-2012 έως και 31-12-2012
2. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, χρήσης 2013.


Γέρακας, 21-8-2014

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καρκούλιας

3:45 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Μεσσηνιακό γλέντι το Σάββατο 30.08.2014

Μεσσηνιακό γλέντι

Σάββατο 30.08.2014

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ_001

2:52 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Μάχη Μαραθώνα–Παλληνιακός 1-2 [Φιλικό]

palliniakos
Σε καλό δρόμο βρίσκεται ο Παλληνιακός ο οποίος παιχνίδι με παιχνίδι εμφανίζεται όλο και καλύτερος παρουσιάζοντας ένα νεανικό σύνολο που το διακρίνει το πάθος και η διάθεση για καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο.

Εχθές Κυριακή 24/8 στο γήπεδο του Γραμματικού η ομάδα της Παλλήνης επικράτησε της αρκετά καλής και αξιόμαχης ομάδας Μάχης Μαραθώνα με 2-1 (ημίχρονο 1-1). Στο σκορ προηγήθηκε ο Παλληνιακός με ωραία ενέργεια και τελείωμα του Καρπούση ενώ με την λήξη του ημιχρόνου η Μάχη πέτυχε γκολ στέλνοντας τις ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Γενικά το πρώτο ημίχρονο προσέφερε καλές στιγμές και για τις 2 ομάδες και το αποτέλεσμα κρίνετε δίκαιο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παλληνιακός μπήκε με μεγαλύτερη διάθεση από την ομάδα του Μαραθώνα βρισκόταν συνεχώς στην επίθεση δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και έκανε το 2-1 με γκολ του Κοβάνη ο οποίος συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα έχοντας ήδη 3 γκολ σε ισάριθμους αγώνες.

Ο Σωκράτης Κιούρκος χρησιμοποίησε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στην διάθεση του ενώ απουσίαζαν οι Σιάσος(ενοχλήσεις στην μέση), Παν.Μπούρας(άδεια), Κούνας(άδεια), Κορώνης(άδεια).
Στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησαν οι Χριστοφιλέας, Καραγιάννης, Λαμπρόπουλος, Καλούδης, Αλβανός, Η. Μπούρας, Ελ γκαμάλ, Καββαδίας, Κοβάνης, Καρπούσης, Ι. Ρουφαγάλας.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι Κοκκινάκης, Δημητρακάκης, Μητσιάρας , Κυριόπουλος, Μαυράκης, Φώτο, Νάκος, Τζεμπελίκος, Δήμας, Δοβλέτης, Ρουφαγάλας Γ.

Με την λήξη του αγώνα σε δηλώσεις του ο τεχνικός της ομάδας Σωκράτης Κιούρκος αρκέστηκε στο να ευχαριστήσει όλους τους ποδοσφαιριστές για την αγωνιστική διάθεση που έδειξαν παρά την κούραση της προετοιμασίας, τόνισε το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα ενώ δεν παρέλειψε να πει ότι χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμη καθώς είμαστε σχεδόν 3 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Από την μεριά της Διοίκησης ο Πρόεδρος κος Χρήστος Αναστασίου δήλωσε : Σήμερα παρακολουθήσαμε το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας και η εικόνα της ομάδας δείχνει ότι αγωνιστικά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ενόψει του δύσκολου φετινού μαραθωνίου του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Η απόφαση μας φέτος να στηριχθούμε σε δικά μας παιδιά με την βοήθεια τεσσάρων πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών όπως οι Χριστοφιλέας, Καλούδης, Σιάσος, Ελ Γκαμάλ καθώς και με την καθοδήγηση του δικού μας Παλληνιώτη προπονητή Σωκράτη Κιούρκου, αρχίζει σιγά- σιγά να φέρνει αποτελέσματα. Δεν θα σταθώ στο αγωνιστικό αλλά κυρίως στο καταπληκτικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ όλων των μελών της ανδρικής ομάδας του Συλλόγου καθώς και στην θετική ανταπόκριση όλων των φίλων του Παλληνιακού.
Γνωρίζουμε ότι φέτος η χρονιά θα είναι δύσκολη αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, είμαστε όλοι ενωμένοι και πιστοί στους στόχους μας και το κυριότερο πιστοί στον Παλληνιακό μας.
Για το θέμα του Κούση, ο Πρόεδρος δήλωσε : ο Λευτέρης είναι και αυτός μέλος της οικογένειας, παιδί του Παλληνιακού. Ελπίζω εντός της εβδομάδας να υπάρξει θετική εξέλιξη καθώς εμείς τον θέλουμε κοντά μας στην δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε και ο ίδιος πιστεύω ότι θέλει να επιστρέψει.

http://palliniakosao.blogspot.gr/2014/08/1-2.html

2:32 μ.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια

Νεοπαλλήνεια 2014 (Πρόγραμμα)

 Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 8.00 μ.μ., στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη Αττικής (πίσω από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής), διοργανώνονται τα «ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2014».


Πρόκειται για ετήσια γιορτή, με την οποία οι κάτοικοι της Νέας Παλλήνης αποχαιρετούν το καλοκαίρι και υποδέχονται το φθινόπωρο.

Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ, που διοργανώνονται για 35η χρονιά, αποτελούν ετήσιο πολιτιστικό κεφάλαιο για την περιοχή και επιδιώκουν, με το γλέντι και την παρουσίαση ποικίλων και σύγχρονων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, να συσπειρώσουν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και να τους δώσουν μια σταθερή, δημιουργική διέξοδο.

Η πρώτη μέρα (Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου) είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους, καθώς θα έχουμε κοντά μας το ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του γνωστού και καταξιωμένου καραγκιοζοπαίχτη ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ, ενώ νωρίτερα θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση των παιδιών από την εκπληκτική ομάδα του PLAYGROUP HELLAS.

 

Η δεύτερη ημέρα (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου**) είναι αφιερωμένη στη νεολαία και περιλαμβάνει συναυλίες από τους:
 • MARIETTA FAFOUTI & Band, που θα φτιάξουν για όλους μας το πιο απολαυστικό και δροσερό μουσικό πρόγραμμα με καθαρόαιμη pop, ξέφρενες disco στιγμές και έντονα στοιχεία από μιούζικαλ και σπαγγέτι γουέστερν, καθώς μας υπόσχονται το πιο διασκεδαστικό party του καλοκαιριού που φέτος θα διαρκέσει ακόμα περισσότερο!
 • GAUTIER σε μια ακουστική εμφάνιση με γνωστές μελωδίες από διασκευές και προσωπικά τραγούδια εμπνευσμένα από μικρές και μεγάλες στιγμές, στιγμές ψυχής, έρωτα και καθημερινότητας!
 • ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ, που θα μας παρουσιάσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά και ένα μεγάλο groovy cover set list που μόνο καθιστούς δεν θα μας αφήσει τελικά!
 • Έκτακτες εμφανίσεις από τον ΖΑΚ ΣΤΕΦΑΝΟΥ που επιστρέφει μετά από καιρό στην Αθήνα για να μας υπεν-θυμίσει γιατί μας έχουν λείψει τόσο πολύ οι εμφανίσεις του και τον ΣΠΥΡΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ, την πιο ιδιαίτερη περίπτωση της νέας γενιάς τραγουδοποιών, που ανανεώνει το δημιουργικό ενδιαφέρον στην ελληνική μουσική σκηνή!

Η τρίτη ημέρα (Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου) περιλαμβάνει λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα της ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑ και το δεξιοτέχνη στο βιολί ΝΙΚΟ ΕΥΒΟΙΩΤΗ, οι οποίοι μας καλούν να ταξιδέψουμε μαζί τους σε ένα αρχιπέλαγος μελωδίας και κεφιού, καθώς και παραδοσιακούς χορούς από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.


** Ειδικά για την ημέρα της Παρασκευής θα υπάρχει πούλμαν για δωρεάν μετακίνηση, από το σταθμό Μετρό «ΠΑΛΛΗΝΗ» προς το χώρο των εκδηλώσεων από τις 20:00 κάθε 20' σε κυκλικά δρομολόγια (Σταθμός «Παλλήνη» - Νεοπαλλήνεια / Πλ. Αγ. Γεωργίου – Σταθμός «Παλλήνη»).
Τα τελευταία δρομολόγια θα μεταφέρουν τους επισκέπτες προς το σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» που παραμένει ανοιχτός ως τις 02:00.

Στους χώρους του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού – «Η Αγκαλιά» και Σωματείο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» με σκοπό να ενημερώσουν τους θεατές για τις δράσεις και τους στόχους τους.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ!
Στο χώρο θα λειτουργεί αναψυκτήριο και ψησταριά για τους επισκέπτες της εκδήλωσης.

Διοργάνωση : Σύλλογος «ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» με τη συνδρομή του Δήμου Παλλήνης.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης:
Γυμναστήρια «DESPORT HEALTH CLUBS», Super Market «MARKET IN», Οικοδομικές Επιχειρήσεις «ΠΑΝ. ΜΕΡΤΥΡΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.»

«Ραντεβού και φέτος στην πλατεία»
Για 35η χρονιά και όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη!

Επικοινωνία:

www.facebook.com/neopallineia

twitter @ Neopallineia
τηλ.επικοινωνίας: 6938.88.42.15
Πληροφορίες για το φεστιβάλ / Rsvp to the event:

 

Πληροφορίες για τις μετακινήσεις:

 

Xάρτης σε google maps:

 

Φιλικά
Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος
«ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ»

10:48 π.μ. | 0 σχόλια | Διαβάστε την συνέχεια