Τσoμάκη Ευαγγελία - Τοπική Σύμβουλος Δ/Ε Ανθούσας: H πλήρης ανικανότητα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ) - Παλλήνη Press | Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη | Το πρώτο blog της πόλης !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες - Φειδιππίδου 20 Παλλήνη - Τηλ: 210 6664218 - http://k-taxis.gr/..."

Τσoμάκη Ευαγγελία - Τοπική Σύμβουλος Δ/Ε Ανθούσας: H πλήρης ανικανότητα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΟ)

Written By Pallini Press on Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016 | 7:46 μ.μ.
Θέμα:  Μη προέγκριση άδειας για την προσωρινή εγκατάσταση της επιχείρησης  σε Χώρο του ιδιωτικού παρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ και μη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.


Προς:

Γραφείο Δημάρχου Παλλήνης

Υπόψη Δημάρχου κ Αθανασίου Ζούτσου


Κοινοποίηση:


1. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

κ. Άγγελο Λιακόπουλο

2. Γενικό Γραμματέα

κ. Τέντη Γεώργιο

3. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου

4. Το Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας

κ. Πέτρο Δρακόπουλο

5. Περιφέρεια Αν. Αττικής

6. Αποκεντρωμένη διοίκηση

                     

Κύριοι,


Το σημερινό θέμα που με την παρούσα μου αναφέρω, είναι υψίστης σημασίας τόσο για τους πολίτες της Δημοτικής Ενότητας που ζούμε, όσο και για εμάς τους ίδιους ως εκλεγμένων Τοπικών Συμβούλων, από τους δημότες της Ανθούσας.

Η Δημοτική αρχή και οι υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι εγκατέλειψαν τα πάντα, απαξιούν και απαξιώνουν. Και συγκεκριμένα:

Στο Χώρο του ιδιωτικού πάρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ, εγκαταστάθηκε ήδη μια επιχείρηση ( ΤΣΙΡΚΟ), που ξεκινά τις παραστάσεις της

την Παρασκευή 23/9/2016, χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που προβλέπει  η παράγραφος 2 του άρθρου 80 & 81 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006.

Άρθρο 80

      Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

2. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

3. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της περιοχής, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο. Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 81

Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων - Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά.

Πως λοιπόν κύριε Δήμαρχε και κύριοι Αντιδήμαρχοι θα λειτουργήσει η αναφερόμενη επιχείρηση αφού δεν έχει προηγηθεί συμβούλιο της δημοτικής ενότητας Ανθούσας  με θέμα προέγκριση άδειας για την προσωρινή εγκατάσταση της επιχείρησης  σε Χώρο του ιδιωτικού παρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

      Κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

 Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγείται  από την δημοτική αρχή, χορηγείτε προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής ενότητας ΑΝΘΟΥΣΑΣ, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν και προβλέπει  η παράγραφος 2 του άρθρου 80 & 81 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006.

         Μην ξεχνάτε  κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

Ότι η πιο παραπάνω διαδικασία είχε τηρηθεί βάση ότι προβλέπει ο προαναφερόμενος  νόμος  το 2014 όταν η ιδία ή άλλη επιχείρηση με την επωνυμία ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΙΚΕ δραστηριότητας  ΤΣΙΡΚΟ ΧΩΡΙΣ ΖΩΑ, ζήτησε και πήρε χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προσωρινής εγκατάστασης της επιχείρησης  σε Χώρο του ιδιωτικού πάρκινγκ του εκθεσιακού κέντρου  EXPO ATHENS που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στη Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ.

Σας υπενθυμίζω και σας επισύναπτα  κύριοι σχετικά έγραφα που αποδεικνύουν το αληθές του προαναφερόμενου:

1/ Διαβιβαστικό  από τον δήμο Παλλήνης και την διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών τμήμα αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  προς το τοπικό συμβούλιο Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 39199/7-11-2014.

2/   Από δήμο Παλλήνης από την υπηρεσία δόμησης  με αριθμό πρωτοκόλλου 5598/943 στις  23/10/2014.

3/      Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 της κύριας Δημήτριου Δέσποινας εκπροσώπου της επιχείρησης.

4/    Την εισήγηση τις 7η συνεδρίασης της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 9/11/2014.

5/   Πρόσκληση για την 7η συνεδρίασης της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 7/11/2014.

6/  απόσπασμα από την7η συνεδρίασης της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 9/11/2014.

7/  Αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως περίληψης αποφάσεως της 7η συνεδρίασης του συμβούλιου της Δ/Ε ΑΝΘΟΥΣΑΣ 9/11/2014, με αριθμό πρωτοκόλλου  Δ.Υ./ 10-11-2014.        Κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

Τι έγινε, τότε διοικούσαν άλλοι;……..ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΤΕ; για πέστε μας;

Το σημερινό συμβάν δηλώνει πλήρη διάλυση των υπηρεσιών του δήμου μας.

Απαξιώνετε  το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας.

Την πλήρη ανικανότητα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

 Μην ξεχνάτε  κύριε Δήμαρχε και κύριοι  Αντιδήμαρχοι.

      ΣΑΣ  ΘΥΜΙΖΩ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

  Αμέλεια, Κακοδιαχείριση, Ανευθυνότητα, Κακιά Στιγμή,

Ποινική δίωξη στον δήμαρχο Ελληνικού για το θάνατο στο λούνα παρκ.Σε ποινική δίωξη σε βάρος του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Χρήστου Κορτζίδη για τον τραγικό θάνατο ενός 13χρονου παιδιού σε Λούνα Παρκ της περιοχής, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας.

Η δίωξη βασίστηκε πόρισμα των επιθεωρητών-ελεγκτών δημόσιας διοίκησης στο οποίο καταλογίζονται ευθύνες στο δήμαρχο για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ στο οποίο έχασε τη ζωή του το παιδί και τραυματίστηκε σοβαρά η μικρότερη αδελφή του.

Για την άσκηση της δίωξης σε βάρος του Χρήστου Κορτζίδη βάρυναν οι αναφορές και οι επισημάνσεις των ελεγκτών εναντίον της δημοτικής αρχής, η οποία φέρεται να μην έλεγξε ποτέ τις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ για να εγκρίνει άδεια λειτουργίας. Οι ελεγκτές διαπιστώνοντας ότι για την επίμαχη απόφαση  δεν χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις που προβλέπονται για καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, στο άρθρο 80 & 81 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006.Επίσης, σύμφωνα με το πόρισμα, ο Δήμος , δεν ζήτησε ποτέ τα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια, η οποία τελικά δεν εκδόθηκε ποτέ.

Στη δημοτική αρχή Ελληνικού-Αργυρούπολης καταλογίζεται και το γεγονός ότι δεν έγινε καμία ενέργεια προκειμένου να σφραγιστεί η παράνομη επιχείρηση. Μάλιστα ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι ο δήμαρχος, με τη διαπίστωση της παράνομης λειτουργίας της επιχείρησης, θα έπρεπε να δώσει εντολή στο αστυνομικό τμήμα Ελληνικού να σφραγίσει το Λούνα Παρκ.ΠΟΙΟΙ, ευθύνονται γι' αυτό, ποιοι είναι αρμόδιοι και επιτέλους, σε ποιους πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες? Ποια είναι η θέση του Δημάρχου για αυτή την κατάσταση; Δεν είναι απλά προβλήματα της καθημερινότητας, κύριοι της… Εξουσίας!

ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ….επιτέλους ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ!!!!!Τσoμάκη Ευαγγελία                              Παλλήνη 22/9/2016

Τοπική Σύμβουλος

Δ/Ε Ανθούσας

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...