Μερτύρης: Ύποπτη η αντιμετώπιση της υπόθεσης REDS από την δημοτική αρχή - Εμείς θα πάμε την υπόθεση στον εισαγγελέα !!! [ΒΙΝΤΕΟ] Παλλήνη Press | Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη | Το πρώτο blog της πόλης !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες - Φειδιππίδου 20 Παλλήνη - Τηλ: 210 6664218 - http://k-taxis.gr/..."

Μερτύρης: Ύποπτη η αντιμετώπιση της υπόθεσης REDS από την δημοτική αρχή - Εμείς θα πάμε την υπόθεση στον εισαγγελέα !!! [ΒΙΝΤΕΟ]

Written By Παλλήνη Press on Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 | 10:10 μ.μ.Ύποπτη  θεωρεί την αντιμετώπιση της υπόθεσης REDS από την δημοτική αρχή ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κος Παναγιώτης Μερτύρης ο οποίος στη συνέχεια δήλωσε πως αφού η δημοτική αρχή δεν πάει την υπόθεση στον εισαγγελέα όπως έχει αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα θα την πάει η παράταξή του.!!!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο του ΠΑΛΛΗΝΗPRESS από την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23.05.2017 τι ειπώθηκε για την υπόθεση REDS σχετικά με την τελευταία επιστολή της εταιρίας προς τον δήμο μας και βγάλτε τα συμπεράσματα μόνοι σας.
κλικ πάνω στην εικόνα
για να δείτε το ΒΙΝΤΕΟ


Δείτε και την επιστολή της εταιρίας REDS προς τον Δήμαρχο.
Την επιστολή την είδαμε στον ΝΕΟΛΟΓΟ

Κύριε Δήμαρχε

1. Στην εποχή μας που οι επενδύσεις και οι παραγόμενες από αυτές θέσεις εργασίας είναι το πρώτο ζητούμενο για την χώρα και την κοινωνία μας, η Εταιρεία μας προτίθεται να υλοποιήσει στην περιοχή του Δήμου σας συνολική επένδυση, που εκτιμάται σε 250.000.000 Ευρώ, με στόχο να λειτουργήσει το έτος 2021.
Είναι προφανές, ότι η απόφαση μίας τέτοιας επένδυσης με δεδομένο το σημερινό οικονομικό περιβάλλον της χώρας πρέπει να είναι οικονομικά ασφαλής και χρονικά προσδιορισμένη.
Πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία των δημοτών αντιμετωπίζει πολύ θετικά αυτή την επένδυση και τους ορίζοντες που ανοίγει για την ευρύτερη περιοχή, έχοντας σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, δημιουργώντας ελκυστικούς χώρους πρασίνου, θέτοντας έναν ηχητικό φραγμό μεταξύ της Αττικής οδού και του υπάρχοντος οικισμού και αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υποδομές προσπέλασης των κατοίκων της περιοχής στο σταθμό Κάντζα του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου.
Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι τοπικές κοινωνίες αλλά και αρχές επιδιώκουν την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων.
Στα πλαίσια αυτά περιμένουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και εσάς προσωπικά
την ενεργή υποστήριξη στις προσπάθειές μας σε όλα τα πεδία.
2. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα σχετικά έγγραφα και με δεδομένη την πολλαπλά εκδηλωμένη πρόθεση μας για ένα αμοιβαία καλό επίπεδο ενημέρωσης, παραγωγικής συνεννόησης και συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης και της επιθυμίας μας αποφυγής μιας μακράς εμπλοκής σε άσκοπες συζητήσεις επιτρέψτε μας να θέσουμε υπ' όψη σας αντίστοιχα τα ακόλουθα:
2.1. Σημείο Γ1 του (στ) σχετικού εγγράφου σας
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η έκφραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν καθορίζεται από απαιτήσεις ή διαπραγματεύσεις αλλά είναι αποτέλεσμα καλών προθέσεων και διάθεσης κοινωνικής προσφοράς με κριτήρια, που προσδιορίζονται από τον ίδιο τον φορέα, και αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, που σχετίζονται με το αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα, με το μέγεθος της επένδυσης, με το καθεστώς (φορολογικό κλπ), που διέπει μια δραστηριότητα, με τις κοινωνικές ανάγκες κλπ.
Η εταιρία μας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της σχετικά με την επένδυση της Π.Ο.Α.Π.Δ έχει εξαρχής εκδηλώσει την πρόθεση της να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων των περιοχών, που γειτνιάζουν με την Π.Ο.Α.Π.Δ, όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παλλήνης με την εκτέλεση, κατά τη λειτουργία της, διαφόρων συμπληρωματικών έργων, πέραν των υποχρεώσεών μας, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών, που προβλέπονται από το ΠΔ 288/2011 και την σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο τεύχος της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογώντας το μέγεθος της επένδυσης που θα χρηματοδοτηθεί από τους ομολογιούχους πιστωτές μας, ακολουθώντας την πρακτική εμπειρία από ανάλογες επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς φορολογίας και διαχείρισης των εταιρειών ακίνητης περιουσίας και εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, που αφήνουν οι σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, συμφωνούμε
(α) να αναλάβουμε το κόστος της διαμόρφωσης, με ίδια μέσα και πόρους, των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, που θα προκύψουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ο.Α.Π.Δ και
(β) να συνεργασθούμε με τον Δήμο Παλλήνης, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, της εκτέλεσης με ίδια μέσα και πόρους συγκεκριμένων δημοτικών έργων, που θα μας υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία σας επί τη βάσει εγκεκριμένων μελετών και θα κατατείνουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο στις άμεσες περιοχές επιρροής της επένδυσης, όσο και γενικότερα, ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσμα για όλες τις πλευρές συνολικού προϋπολογισμού μελέτης με ΦΠΑ 6.000.000 Ευρώ.
2.2. Σημεία Γ5 του (στ) σχετικού εγγράφου σας
Όπως προφανώς αντιλαμβάνεσθε, η βίλλα Καμπά είναι ένα σημαντικό περιουσιακό εταιρικό στοιχείο. Κατανοώντας όμως ότι για τον Δήμο Παλλήνης έχει σοβαρό σημειολογικό χαρακτήρα, προτείνουμε την αξιοποίησή της από την εταιρία μας επί 35 χρόνια με αφετηρία την έναρξη λειτουργίας της Π.Ο.Α.Π.Δ και την παράδοσή της στον Δήμο Παλλήνης. Η δέσμευση μας αυτή θα γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο με έννομη σχέση που από κοινού θα επιλέξουν οι νομικοί παραστάτες των δύο μερών.
2.3. Οι χρήσεις που προτείνονται στην υπό έγκριση πολεοδομική μελέτη είναι συγκεκριμένες και αυτές που εγκρίθηκαν στο Π.Δ. 288/2011. Η επιλογή και ποσόστωση των χρήσεων της Π.Ο.Α.Π.Δ. που τελικά θα υλοποιηθεί από τις ήδη επιτρεπόμενες θα εξαρτηθεί από το μελλοντικό οικονομικό - φορολογικό περιβάλλον, την ζήτηση των χρήσεων στο κλάδο των ακινήτων και την επιλογή του ιδιοκτησιακού σχήματος της μελλοντικής ανάπτυξης. Διευκρινίζουμε ότι οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις έχουν ήδη λάβει υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο επιτρεπόμενων χρήσεων και έχουν ήδη εγκριθεί και θα εξειδικευτούν περαιτέρω κατά την φάση της άδειας δόμησης του έργου, Μέσα στις προτεινόμενες χρήσεις είναι και αυτή μιας μικτής εγκατάστασης με χρήσεις γραφείων.
2.4. Αναφορικά με την αλληλογραφία του 2009 μεταξύ της εταιρίας μας και του τότε Δήμου Παλλήνης επιτρέψτε μας να σας αναφέρουμε ότι αυτή ανάγεται σε μια απολύτως διαφορετική οικονομική πραγματικότητα που στηριζόταν σε άλλες παραμέτρους. Οι σχετικές προτάσεις μας που απέδιδαν τις τότε υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, περιέχονται σε πρωτοκολλημένα δημόσια έγγραφα με περιεχόμενο, που δεν υλοποιήθηκε και δεν εφαρμόστηκε, αλλά σήμερα είναι σαφώς εκτός πραγματικότητας και άνευ αντικειμένου γιατί η οικονομική κατάσταση έχει πλήρως διαφοροποιηθεί.
2.5. Με την ευκαιρία της παρούσας επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι τα τεχνικά ζητήματα του κεφαλαίου 4.2 (α, β, γ, δ, ε) της υπ' αριθ. 101/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης δεν έχουν έρεισμα στα στοιχεία της μελέτης και έχουν ληφθεί υπόψη στο (ζ) σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΟ.

Κύριε Δήμαρχε,
Η εταιρία μας έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, που απορρέουν από τις δυνατότητες της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της και, όπως κατανοείτε, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία απαιτήσεων εκ μέρους του Δήμου και διαπραγματεύσεων γιατί αυτό θα ήταν νομικά και ηθικά ανεπίτρεπτο και θα ευρίσκεται εκτός των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό και των καλών προθέσεων των δύο μερών, που έχουν εκδηλωθεί με την πρόσφατη αλληλογραφία μας, επιτρέψτε μας να προτείνουμε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο θα καταγραφούν οι προτάσεις και δεσμεύσεις των μερών για την υλοποίηση και λειτουργία ενός τόσο σημαντικού έργου για την περιοχή του Δήμου Παλλήνης.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Μετά τιμής,
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Ιωάννης Μωραΐτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...