Δήμος Παλλήνης – Πρόγραμμα Διαύγεια–Τελευταίες καταχωρήσεις Παλλήνη Press | Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη | Το πρώτο blog της πόλης !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες - Φειδιππίδου 20 Παλλήνη - Τηλ: 210 6664218 - http://k-taxis.gr/..."

Δήμος Παλλήνης – Πρόγραμμα Διαύγεια–Τελευταίες καταχωρήσεις

Written By Pallini Press on Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015 | 2:02 μ.μ.

diavgia

ΑΔΑ: 7ΛΠΟΩΞΚ-ΛΓ4 - Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων Γραφείου κίνησης (2015) Ιουνίου 2015

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2015 11:26:56

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 7ΞΥ7ΩΞΚ-ΞΙ1 - Σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την λειτουργία του αντλιοστασίου του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2015 09:08:51

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΔΑ: ΩΠΗΛΩΞΚ-807 - Αμοιβή για παραγωγή ,εμφακέλωση,εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης (2015)

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2015 07:40:19

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 76ΧΨΩΞΚ-350 - Αμοιβή ΕΛΤΑ για τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης (2015)

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2015 07:39:18

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: ΩΔΨ2ΩΞΚ-4ΑΠ - Εργασίες συντήρησης - ανακαίνισης όψεων Α΄Λυκείου Δ.Ε. Γέρακα

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2015 07:37:37

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: Ω0Ι3ΩΞΚ-ΩΦ3 - Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξαρτημάτων άρδευσης

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2015 07:34:44

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 7ΜΥΡΩΞΚ-ΦΧΘ - Αποζημίωση επικείμενων περιοχής Βακαλόπουλου ΠΕ11 Δ.Ε.Παλλήνης φερόμενων ιδιοκτητών ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ και ΝΤΑΣΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/08/2015 11:05:33

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 780ΨΩΞΚ-ΘΡΔ - Υπηρεσία αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης (2014)

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/08/2015 08:52:21

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 78Ξ6ΩΞΚ-ΚΦΣ - Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου (2014). 7ηΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/08/2015 08:51:19

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: ΩΧΟ0ΩΞΚ-Ζ3Δ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ"

 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/08/2015 08:41:34

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΔΑ: 7Ε5ΡΩΞΚ-ΔΩΝ - Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ. ΘΩΚΤΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ λόγω επανυπολογισμού λογαριασμού ύδρευσης

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 08:54:17

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 707ΔΩΞΚ-Ζ3Φ - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείου & αναδρ. πρ. ειδ. εισφορα ΒΑΕ 1/12/14 - 30/6/2015

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 08:01:22

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: ΒΧΤ2ΩΞΚ-ΜΑ0 - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 08:00:25

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: Ω2Λ3ΩΞΚ-ΗΚΠ - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 07:59:07

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 7ΥΩΙΩΞΚ-ΠΡΘ - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 07:58:25

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 7ΦΣΤΩΞΚ-57Ε - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού & αναδρ. κρατ. ΒΑΕ 1/12/14 -30/6/15 & ΑΝΑΔΡ. ΠΡ. ΕΟΔ. ΕΙΣΦ. ΒΑΕ 1/12/14 -30/6/15 (ΚΟΝΤΟΝΗΣ, ΠΟΝΤΙΚΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ)

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 07:57:10

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: 75Π6ΩΞΚ-ΖΗΡ - Μισθοδόσια μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλλήλων ΚΕΠ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 07:56:13

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: ΩΗΒΨΩΞΚ-ΗΤ9 - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 07:55:13

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: ΩΔΤΡΩΞΚ-25Ε - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 07:54:22

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΔΑ: ΒΧΦΦΩΞΚ-Δ1Ι - Μισθοδοσία μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μονίμων υπαλλήλων ύδρευσης & αναδρ. χορ. ΜΚ σε ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ 21/3/2015 - 31/7/2015

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/08/2015 07:53:11

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...