ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ) Παλλήνη Press | Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη | Το πρώτο blog της πόλης !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες - Φειδιππίδου 20 Παλλήνη - Τηλ: 210 6664218 - http://k-taxis.gr/..."

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ)

Written By Pallini Press on Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 | 10:38 μ.μ.

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου) στις 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00,για να συσκεφθούμε επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 4ου Τρίμηνου 2012.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 1ου, 2ου ,3ου , 4ου Τρίμηνου 2013.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 1ου , 2ου Τρίμηνου 2014.

4. Λήψη απόφασης για έγκριση της έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τρίμηνου 2014.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΕΡΑΚΑ».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής της μελέτης στατικής επάρκειας γηπέδου μπάσκετ Αγ. Νικολάου ΔΕ Παλλήνης.

8. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής μελέτης στατικής επάρκειας του γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΕ Γέρακα.

9. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «KATΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

10. Λήψη απόφασης περί χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «KATΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ».

11. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ».

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 55/2014 απόφασης ποιότητας ζωής με τίτλο «Τοποθέτηση πινακίδων και παραβολικών κατόπτρων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας».

13. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης από 1-7-2012 έως και 31-12-2012.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, χρήσης 2013.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης».

16. Λήψη απόφαση για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 16104/30-04-2014 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της ανωνύμου Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ),με τίτλο «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης

17. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 43149/27-12-2013 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΜΑΙΛΗ, Λογιστικό γραφείο,με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου και διασταύρωσης οικονομικών στοιχείων ετών 2008-2010 της πρώην Κοινότητας Ανθούσας λόγω μη ύπαρξης διπλογραφικού συστήματος».

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας Β. Καυκάς ΑΕ.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας.

20. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντωνΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κλπ.

21. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντωνστον Πράπα Ιωάννη του Αθανασίου.

22. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

23. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ κλπ.

24. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

25. Λήψη απόφασης περί δωρεάς προς το Δήμο Μαραθώνα του υπ΄ αριθμ. ΚΗΗ-2206 οχήματος.

26. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών Ηλεκτρομηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το έτος 2015.

27. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών Τεχνικού Αντικειμένου για το έτος 2015.

28. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών-Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε Η/Μ έργα, εργασίες, μεταφορές , υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 ΠΔ 28/80 για το έτος 2015.

29. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών-Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε έργα, εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 ΠΔ 28/80 για το έτος 2015.

30. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω των 5.870,00 ευρώ.

31. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Έργων κάτω των 5.870,00 ευρώ.

32. Λήψη απόφασης για τη συγκρότησηεπιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κ.λ.π. του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80 των Διευθύνσεων α) Διοικητικών και β) Οικονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2015.

33. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και λοιπών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) των Διευθύνσεων α) Διοικητικών και β) Οικονομικών Υπηρεσιών για το έτος 2015.

34. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80, του Τμήματος Περιβαλλοντικής και Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2015.

35. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80, του Τμήματος Συνεργείων και Συντήρησης Υποδομών για το έτος 2015.

36. Λήψη απόφασης περί συγκρότησηςτριμελούς επιτροπής παραλαβής Προμηθειών υλικών Ύδρευσης, για το έτος 2015.

37. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής καυσίμων για το έτος 2015.

38. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών Τεχνικού Αντικειμένου για το έτος 2015, για τη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Τμήματος Περιβάλλοντικής και Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2015.

40. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπήςπαραλαβής προμηθειών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του άρθρου 67 Π.Δ. 28/80 για το έτος 2015.

41. Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών Τεχνικού Αντικειμένου του Τμήματος Καθ/τας - Ανακύκλωσης και Διαχείρισης οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής για το έτος 2015.

 

Γέρακας, 12-12-2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...