Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 (Δείτε τα 46 θέματα!!!) Παλλήνη Press | Ανθούσα-Γέρακας-Παλλήνη | Το πρώτο blog της πόλης !!!
ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Εργασίες - Φειδιππίδου 20 Παλλήνη - Τηλ: 210 6664218 - http://k-taxis.gr/..."

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 (Δείτε τα 46 θέματα!!!)

Written By Pallini Press on Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014 | 12:56 μ.μ.Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιθάκης 12,- Αίθουσα Συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου) στις 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους  2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και  ώρα 18:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

1.Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014. 

2.Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014.

3.Λήψη απόφασης περί  ορισμού τιμής αποζημίωσης από ρυμοτομία σε περιοχές Πράξης Εφαρμογής της ΔΕ Παλλήνης Δήμου Παλλήνης.  

4.Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ετήσιας επιχορήγησης έτους 2015 προς το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».

5.Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος επιχορήγησης ποσού 200.000,00 € από το Δήμο Παλλήνης ως γ΄ δόση τακτικής επιχορήγησης έτους 2014 προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», για κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών, (υπ΄ αρίθμ. 85/2014).

6.Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αρίθμ. 86/2014 του ΝΠΔΔ του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης 

7.Λήψη απόφασης περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

8.Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ.266/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης περί έγκρισης παραχώρησης απαιτούμενων χώρων για την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Παλλήνης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ».

9.Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Παλλήνης σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στην πρόσκληση με κωδ.6, του Υπουργείου Εργασίας, Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,  Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Στήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

10.Λήψη απόφασης περί Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος Ακαδημαϊκής Έρευνας στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμάτωση, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014»

11.Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37612/23-10-14 της Μαρίας συζ. Κων/νου Δάβαρη κλπ.    

12.Λήψη απόφασης  περί επικαιροποίησης της 31/2009 απόφασης  του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανθούσας   σχετικά με την αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος  από το Δήμο Πειραιά.

13.Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης με ίδια μέσα, καθορισμός του αντικειμένου των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσδιορισμός της διάρκειας και της περιοχής, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.   

14.Λήψη απόφασης για  ανανέωση της Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς  Βιολογικών Προϊόντων.   

15.Λήψη απόφασης για έγκριση περί συγκρότησης της επιτροπής του άρθρο 4 του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Παλλήνης.   

16.Λήψη απόφασης για  αποζημίωση επικειμένων περιοχής ΠΕ 11–Βακαλόπουλο της ΔΕ Παλλήνης των φερομένων ιδιοκτητριών  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ & ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ. 

17.Λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων περιοχής ΠΕ 11–Βακαλόπουλο της ΔΕ Παλλήνης των φερομένων ιδιοκτητών ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΝΤΑΣΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ.

18.Λήψη απόφασης για  αποζημίωση επικειμένων περιοχής ΠΕ 11–Βακαλόπουλο της ΔΕ Παλλήνης της φερόμενης ιδιοκτήτριας ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

19.Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου. 

20.Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε. Γέρακα (πρώην Δήμου Γέρακα), όπως ψηφίστηκε με την 200/2007. 

21.Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην «K ANTAΡΑΣ –Ε.ΑΝΤΑΡΑΣ  Τ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΟΕ» (ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΑ ΧΛΟΗ.

22.Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ κλπ.

23.Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους Στάθη Χρήστο, Πανταζή Ασημίνα και Kρικρή Αγγελική. 

24.Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους ΣΑΒΒΑΪΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  κλπ.

25.Λήψη απόφασης για  έγκριση κλάδευσης δέντρων-θάμνων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Παλλήνης.

26.Λήψη απόφασης για  έγκριση υλοτομίας 1 πεύκου επί της οδού Πλάτωνος, (πρώην Καϊάφα) της εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.

27.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερή αμυγδαλιάς στον περιαύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

28.Λήψη Απόφασης περί  υλοτομίας 1 ξερού κυπαρισσιού στην περιοχή της οδού Λεωνίδα με αριθμό 82 της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

29.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1ξερού κέδρου στο περιαύλειο χώρο του αθλητικού κέντρου της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου επί της οδού Ηρακλειάς.

30.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 2 κυπαρισσιών στην περιοχή της οδού Φειδιππίδου της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

31.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1λεύκας, στην περιοχή της οδού Ρόδου με Μιλτιάδου της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

32.Λήψη απόφασης περί υλοτομία μιας ξερής λεύκας στο πεζοδρόμιο της οδού Λακωνίας  αριθμ. 13 στη ΔΕ Γέρακα. 

33.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας ενός ξερού πεύκου  επί της οδού Ευρυτανίας αριθμ. 1 στη ΔΕ Γέρακα.

34.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας τεσσάρων ξερών ατόμων λεύκης στο πεζοδρόμιο της οδού Πεντέλης  αριθμ.1 στη ΔΕ Παλλήνης . 

35.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας τριών ξερών ατόμων λεύκης στην παιδική χαρά Γαλήνης  στη ΔΕ  Ανθούσας. 

36.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας  δύο ξερών σφενδαμίων στο κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Βενιζέλου στη ΔΕ Παλλήνης.

37.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας  μιας ξερής λεύκας (καβάκι) στην οδό Λεονταρίου στις ΟΕΚ 2 ΔΕ Παλλήνης.

38.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας  δύο ξερών κυπαρισσιών στο κοινόχρηστο χώρο της παιδικής χαράς Ολύμπου της ΔΕ Γέρακα. 

39.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας  δύο ξερών λευκών στο πεζοδρόμιο της οδού Ελύτη της ΔΕ Παλλήνης.

40.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας μια ξερής λεύκας στο πεζοδρόμιο της οδού  Σπάτων αριθμ.13 στη ΔΕ  Γέρακα.

41.Λήψη απόφασης περί υλοτομίας ευκαλύπτων και ανανέωσης-ασφαλείας των υπολοίπων ευκαλύπτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως της Δ.Ε. Παλλήνης.

42.Λήψη απόφασης  για να συμπεριληφθεί ο Γιάτσης Κωνσταντίνος, στον Οικ. Τάφο Ν. 1100 αρ. αποφ. 404/2011 Δ.Σ. Παλλήνης.

43.Λήψη απόφασης περί έγκρισης  παραχώρησης οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο του Γέρακα, για το θανόντα Κούλπα Ευθύμιο  ετών 18, στο όνομα Κούλπας Μάριος.

44.Λήψη απόφασης περί έγκρισης  παραχώρησης οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο του Γέρακα, για το θανόντα Λιάγκη Παναγιώτη ετών 31, στο όνομαΛιάγκη Θεοδώρα.

 

45.Λήψη απόφασης περί έγκρισης  παραχώρησης οικογενειακού Τάφου στο Κοιμητήριο του Γέρακα, για το θανόντα Μπατσιάλο Γεώργιο ετών 34 στο όνομα Μπατσιάλου Μαρία.

46.Λήψη απόφασης περί έγκρισης  μεταφοράς του οικογενειακού τάφου του Πατρός Στυλιανού Μουλακάκη και τη μεταφορά εντός του τάφου των οστών της Πρεσβυτέρας Μουλακάκη Φλουρίτσας.  

                                                            Γέρακας,  07-11-2014 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                          ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...